เครื่องแต่งกายของกีฬามวยไทย

กีฬามวยไทยได้มีการกำหนดการใส่เครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้ 1.ผ้าพันมือ ในการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติ นักมวยห้ามนำผ้าพันมือของตัวเองมาใช้ ต้องใช้ผ้าพัน Continue reading »