การฝึกพื้นฐานสมรรถภาพนักมวย (กล้ามเนื้อหลัง)

ต่อจากบทความแรก ถึงแม้ว่ากีฬา มวยไทย อาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่ใช้แต่ความแข็งแรงแข็งกระด้างไม่ต้องใช้ความอ่อนตัวเลยก็ตามแต่ว่าในความจริงแล้วนั้นกีฬาทุกชนิดจำเป็นต้องใช้ความอ่อนตัวซึ่งนั่นก็หมายถึง มวยไทย ด้วยซึ่งการฝึกความอ่อนตัวของ กีฬานั้นมี การทำสะพานโค้ง ยกลำตัวให้ส่วนโค้งของหลังสูงจากพื้นมากที่สุด และท่าต่อไปให้ ผู้รับการฝึก มวยไทย จับคู่ยืนคล้องแขนหันหลังชนกัน คนหนึ่งล้มลำตัวลงไปข้างหน้า อีกคนหนึ่งยกขาทั้งสองข้างลอยขึ้นพร้อมกัน โดยมีฐานอยู่ที’หลังของคู่ตนทำสลับกันคนละครั้ง

ท่าฝึกกีฬาต่อไปคือ ผู้รับการฝึกอยู่ในท่าเตรียมทำยุบข้อ ต่อจากนั้นค่อย ๆเลื่อนเท้าทั้งสองข้างเข้า หาฝ่ามือ ทำให้สะโพกลอยสูงขึ้น ยกสะโพกให้สูงที่สุด โดยมือและเท้ายังคงสัมผัสพื้นอยู่ ค้างไว้สักครู่จึงค่อย ๆกดสะโพกมาสู่ท่าเดิม พยายามอย่าให้หน้าอกสัมผัสพื้น และบังกับ แขนทั้งสองข้างให้ตึงอยู่เสมอ และท่าต่อไปสำหรับการฝึกให้ ผู้รับการฝึกนั่งให้เข่าลงบนพื้น ค่อย ๆหงายลำตัว แหงนหน้าไปทางค้านหลัง จนมือและศีรษะสัมผัสพื้น และรู้สึกตึงมากที่กล้ามเนื้อ ค้นขา คงท่านี้ไว้สักครู่แล้วจึงยกลำ ตัวกลับสู่ท่าเดิม และท่าสุดท้ายให้ ผู้รับการฝึกนั่งคุกเข่า มือทั้งสองวางบนพื้นค้านหน้า ห่างปลายเท้าพอสมควร ยกลำตัวขึ้นโดยเร็ว ทำให้หลังโค้งและขาตึง คงท่านี้ไว้สักครู่ แล้วจึงงอเข่ากลับสู่ท่าเดิม