การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับนักมวย

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]ครูมวยจะต้องให้นักมวยบริหารร่างกายอยู่เป็นประจำ เช่น ก่อนซ้อม ก่อนการ แข่งขัน หรือในวันที่พักผ่อนไม่มีการซ้อม และการบริหารกายควรยึดหลักการดังนี้

ต้องบริหารกายเป็นประจำด้วยเวลาที่แน่นอนและทำการบริหารกายที่สอด คล้องกับนักกีฬา นั้น ๆ ให้โปรฝึกการบริหารกายจะต้องเป็นโปรฝึกอบรมที่เพิ่มความแข็งแรงความอดทน และความคล่องแคล่ว ว่องไวให้กับนักมวย  แล้วโปรฝึกจะต้องมีหลากหลาย เพื่อไม่ให้นักกีฬาเกิดความเบื่อหน่าย และโปรฝึกจะต้องมีการพัฒนาความยาก ความหนัก เพื่อให้ร่างกายพัฒนามากยิ่งขึ้น และสุดท้าย หลังจากการบริหารร่างกายแล้ว จึงฝึกทักษะมวย ต่อไป

การฝึกความอดทนฃองระบบไหลเวียนโลหิต

การฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต หมายถึง การ’ฝึกความสามารถของ ร่างกายที่สามารถจะทำให้ร่างกายมีความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นผลมาจาก การทำงานของกลไกร่างกายในการจับและนำออกซิเจนไปใช้ประโยชน์การจะกระทำดังกล่าวได้ก็โดยเพิ่มระดับความหนักของกิจกรรมการ ”ฝึกขึ้นเรื่อย ๆผลของการ”ฝึกจะมีผลต่อ ระบบหายใจทำให้ระสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศในปอดดีขึ้นประสิทธิภาพการขับออกซิเจนดีขึ้น ความจุปอดเพิ่มขึ้น และการหายใจได้ลึกขึ้นในขณะพักความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต จะมีผลทำให้ร่างกายของผู้เล่นมีความสามารถ ดังต่อไปนี้

ร่างกายสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆภายในร่างกายและความสามารถในการกำจัดคาร์บอนได้ออกไซด์ ร่างกายสามารถใช้กำลังกล้ามเนื้อโดยไม่ใช้ออกซิเจน ปริมาตรโลหิตที่ถูกบีบออกจากหัวใจแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”3″ grid_id=”vc_gid:1498201233244-9a3cdc6e-2c35-2″ taxonomies=”2″][/vc_column][/vc_row]