การเลือกหัวหน้าทีม

หัวหน้าทีมบอลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการนำทีมไปคู่ความสำเร็จเป็นบุคคลที่จะช่วยเหลือโค้ชสอนควบคุมดูแล ระเบียบวินัยในทีม โดยทำงานใกล้ชิด กับโค้ชสอน เป็นผู้ทีรับนโยบายต่าง ๆมาจากผู้ถูกสอน ในบางครั้งอาจต้องทำหน้าที่แทนโค้ชสอน ช่วยเหลือลูกทีมแกัปัญหาการเล่นของทีมในขณะแข่งขัน ในกรณีที่ครูฝึกได้ใช้ เวลาและโอกาสหมดแล้วตามกฎกติกาการแข่งขัน เป็นต้น หัวหน้าทีมนั้นเปรียบได้กับโค้ชสอน คนที่สอง ที่สามารถลงเล่นในสนามได้ด้วย ดังนั้น ถ้าหากหัวหน้าทีมมีความรับผิดชอบ นำแผนการเล่นจากโค้ชสอนไปส่งลูกทีมในขณะฝึกซ้อมและแข่งขันได้เชื่อได้เลยว่าประสิทธิภาพการเล่นของทีมคงดีขึ้นไม่มากก็น้อย

การเลือกหัวหน้าทีมบอล ควรเลือกจากผู้ที่เพื่อนร่วมทีมยอมรับเป็นชุดรวมใจของทุกคน ในทีมทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขันโดยเฉพาะขณะที่ทีมของตนกำลังได้รับความกดดันอย่างสูง มีอารมณ์และจิตใจหนักแน่นมั่นคง มีวาจาสร้างสรรค์ หรือถ้าเป็นไปได้ควรมีความเป็นผู้มีอาวุโสไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่เล่นเก่งที่สุด แต่ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากที่สุด ซึ่งบทบาทที่สำคัญของหัวหน้าทีมในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ที่สำคัญได้แก่ การให้ กำลังใจและปลุกระดมเพื่อนร่วมทีมให้กระตือรือร้นที่จะฝึกซ้อมหรือแข่งขันตลอดเวลา รวมทังการสังงานและออกปากชมเชยลูกทีม ควบคุมดูแลการนำยุทธีวิธีการเล่นตามที่ผู้ ฝึกสอนมาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน สามารถสั่งการเพื่อการแก้ไขเกมการเล่นในสนาม ซึ่งครูฝึกไม่สามารถที่จะสั่งการได้ ซึ่งในการแข่งขันในบางครั้งหัวหน้าทีมต้องทำหน้าที่ แทนครูฝึกทีมบอล