ขอบข่ายของการฝึกมวย

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]ก่อนทีจะรู้ถึงขอบข่ายของการฝึกกีฬาจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของการฝึกหรือ การฝึกซ้อม ซึ่งความหมายของการฝึกในการสัมมนา MuayThai แห่งชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไว้ว่าการฝึก หมายถึง การกระทำหรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆซ้ำ ๆกันเพื่อรักษาหรือยก ระดับทักษะนั้น ๆให้ดีขึ้น แต่ว่าความหมายในบางที่ก็กล่าวว่า การฝึกซ้อม หมายถึง การให้ส่วนของร่างกายที่ใช้ในการเล่นกีฬาได้ทำงานมากกว่า ในภาวะปกติอย่างเป็นระเบียบและเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้น เป็นผลให้ส่วนของร่างกายนั้น ๆและอวัยวะทีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงทังร่างและการทำงานจนเหมาะสมกับความ ต้องการ

 

การฝึกซ้อมกีฬา จากผู้ทีไม่เคย มาก่อนจนถึงขันเป็นนักมวย ที่มีความสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้

1.การฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไป เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมสำหรับแก้เฉพาะอย่าง

2.การฝึกเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางกีฬา เฉพาะอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยว กับการเคลื่อนไหวในลักษณะของกีฬานั้น ๆ

3.การฝึกเพื่อให้ได้สมรรถภาพและความสามารถสูงสุด

และนอกจากขอบข่ายของมวยที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังไม่ในเรื่องของ ประเภทของการฝึกกีฬา

การฝึกซ้อมมวย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกเทคนิคและการฝึกสมรรถภาพทางกาย ซึ่งการฝึกเทคนิค เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละประเภทของมวยไทย แยกออกเป็น 2แบบคือ

11เทคนิคพื้นฐาน คือท่าทางหรือการเคลื่อนไหวที่ให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยประหยัดกำลังที่สุดซึ่งในมวยไทย แต่ละประเภทกำหนดไว้

12เทคนิคพลิกแพลง อาศัยความสามารถเฉพาะตัวไหวพริบ พรสวรรค์ และ ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

หลักเกณฑ์ของการฝึกเทคนิค คือการทำซ้ำบ่อย ๆในท่าที่ให้ผลดีที่สุด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”3″ grid_id=”vc_gid:1498200336607-5a6218d5-0129-7″ taxonomies=”2″][/vc_column][/vc_row]