ครูมวยมวยไทยที่ดีเป็นยังไง

จริยธรรมของครูมวย หมายถึงการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ การมีคุณธรรม การ สร้างค่านิยมแกวิชาชีพของตัวครูมวย ซึ่งหมายถึงการถ่ายทอดคุณลักษณะดังกล่าวไปสู่นัก Muay และผู้เกี่ยวข้องด้วย

จริยธรรมของครูมวยมิใช่อยู่เพียงแต่การควบคุมลูกทีมให้ดำเนินการแข่งขันไป ตามกฎกติกาเท่านั้น สิ่งที่สำคัญคือ การควบคุมให้ลูกทีมของตนเป็นนักMuay ผู้รู้จักแสดงน้ำใจ อันสูงส่งต่อผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมด เช่น คู่ต่อสู้ ครูมวยของทีมฝ่ายตรงข้าม กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เพื่อนร่วมทีม เจ้าหน้าที่ประจำสนาม รวมทั้งผู้ชม และกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายด้วย ซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้มิได้มีระบุไว้ในกฎกติกาหรือระเบียบ การแข่งขันแต่อย่างใด นอกจากจะกำหนดไว้ในจิตใจของครูมวยผู้มีจริยธรรมเท่านั้น

ในปัจจุบันวงMuay  ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทุกวงการชอบเล่นกีฬา และดู กีฬามากขึ้น ทำให้ความสนุกสนานและความบันเทิงเกิดมีขึ้นแก่ผู้เข้าร่วม ผลพลอยได้คือ การพัฒนาทางกาย จิตใจและสังคมจึงติดตามมา ทำให้วัตถุประสงค์ของการเล่นMuay เปลี่ยน ไป โดยหันไปเล่นกีฬา เพื่อความแข็งแรงมากกว่าMuay ที่มีความเป็นเลิศ โค้ชหรือครูมวยต้องมองการณ์ไกลไปถึงว่า การสอนจริยธรรมให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะ ผู้ใกล้ชิดที่สุด จะยังประโยชน์ให้แก่พวกเขาเพียงไร และในบั้นปลายจริยธรรม ที่ครูมวยปลูกพึงจะทำให้เขาเหล่านั้นนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันกับคนหมู่มาก ก่อให้เกิดคุณค่าต่อตัวบุคคลและสังคมได้อย่างไร

จริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักมวยไทยเนื่องจากว่ามวยไทยนั้นการแข่งขันจะต้องมีการต่อยตีกันอย่างแน่นอนฉะนั้นในเรื่องของน้ำใจนักกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าในการขึ้นต่อยมวยแต่ละครั้งนั้นก็จะมีผู้ชมหรือกรรมการต่างๆหรือแม้กระทั่งทีวีที่ถ่ายทอดสดและเมื่อผู้ชมเห็นท่าทางกิริยาของนักมวยแล้วนั้นถ้าหากกิริยาท่าทางไม่ดีพวกคนก็จะไม่นิยมชมชอบแน่นอน