นักมวยตู้ กินโปรตีนจะช่วยเพิ่มพละกำลัง

โปรตีนมีหน้าที่ช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่รู้สึกหรอให้ดีขึ้น สร้าง เอนไซม์ ฮอร์เมนและภูมิคุ้มกันร่างกายรักษาดุลของนำและดุลของความเป็นกรดด่าง และจะ ใช้เป็นแหล่งของพลังงานในกรณีที่พลังงานจากแหล่งอื่นไม่พอการที่นักมวยตู้ มีการฝึกซ้อม เป็นประจำ ทำให้ต้องการพลังงานมากกว่าคนปกติ ร่วมไปกับปัจจัยที่ว่านักมวยตู้ ต้องมีรูปร่าง บึกบน กำยำ และแข็งแรง ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า ต้องได้รับอาหารพิเศษกว่า คนปกติโดยนึกถึงการเสริมอาหารโปรตีนมาเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดพละกำลังและเพื่อกลามเนื้อ ความเชื่อว่า “กินเนื้อเพื่อสร้างกห้ามเนื้อ” ถึงปฏิบัติกันมากมาดังแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 200 ปี ซึ่งสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่า โปรตีนไม่ใช่แหล่งของพลังงานและการได้รับโปรตีนสูงกว่าปกตินอกจากจะไม่ได้นำมาใช้ ในการสร้างกห้ามเนื้อแล้วยังจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องจากโปรตีนไม่สามารถเก็บสะสมในร่างกายตองขับถ่ายออกมาในรูปของยูเรี่ยทำให้เพิ่มการทำงานของไตก็ตาม ปัจจุบันยังมีผู้ปฏิบัติโดยการเพิ่มโปรตีนในรูปของอาหารและโปรตีนสกัดอยู่เป็นอันมากเนื่องจากส่วนประกอบส่วนใหญ่ของกห้ามเนื้อจะเป็นน้ำสูงถึง 70% โปรตีนมีเพียง 22% และไขมัน 7% ดังนั้นความต้องการโปรตีนจากอาหารในการที่จะเสริมสร้างความแข็ง แรงของกห้ามเนื้อจึงไม่เพิ่มขึ้นมากตามที่หลายคนเข้าใจ อย่างไรก็ดีโปรตีนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแรง ของกห้ามเนื้อในกรณีที่ร่างกายได้รับโปรตีนและสารอาหารอื่น ๆที่ให้พลังงานเพียงพอ มีผู้รวบรวมการศึกษานักมวยตู้ และเสนอว่าความต้องการโปรตีนควรจะเป็น 1-15 กรัม/กิโลกรัม/วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ได้รับเป็นปกติอยู่แล้ว