มวยตู้ กับสื่อ

สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจกับ บุคคลโดยทั่วไป ข่าววิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เกี่ยวกับมวยตู้  กีจะเสนอให้ประชาชน ได้รับทราบ ในบางครั้งหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนบางฉบับ บางรายการมักจะเชียร์หรือมัก จะเสนอข้อมลความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบ้าง ผู้ฝึกสอนจะต้องพยายามทำความเข้า ใจกับนักมวยตู้ ของเรา มิฉะนั้นก็อาจจะเข้าใจผิด หมดกำลังใจหรือท้อแท้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ฝึกสอนจะต้องหนักแน่น อดทน บอกให้นักมวยตู้ ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร และควรจะ แท้ข่าวต่าง ๆอย่างไร สิ่งสำคัญก็คือค่ายเราพิจารณาดูว่าเป็นจริงตามข่าวหรือไม่ ถ้าาเป็นจริง และเป็นสิ่งไม่ดี ก็ต้องแก้ไขปรับปรุง ท้าไม่จริงก็ควรชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบข้อเท็จจริง โดยปราศจากอารมณ์ เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่าจะช่วยกันแก้ปัญหา ได้ด้วยความสงบเรียบร้อย

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจของนักสู้ของเราทั้งนั้นดังนั้น ๆแล้วถ้าหากเป็นเจ้าของค่ายหรือเป็นตัวนักกีฬาเองก็จะต้องทำใจยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เนื่องจากว่าถึงแม้บางครั้งสิ่งที่ออกสื่อไปนั้นจะไม่เป็นความจริงแต่คนทั่วไปเขาก็เชื่อตามที่ สื่อ เขียนกันแบบนั้นแล้ว ฉะนั้นนอกจากจะมีความแข็งแรงด้านทางร่างกายแล้วความแข็งแรงทางด้านจิตใจก็มีความสำคัญอย่างมากไม่น้อยเหมือนกันซึ่งทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนักมวยเลยก็ว่าได้เพราะว่ากีฬามวยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรุนแรงและใช้กำลังใจอย่างมากมายมหาศาลจึงจำเป็นต้องฝึกให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะผ่านต่ออุปสรรคต่าง ๆที่เข้ามาในการแข่งขันได้อย่างแน่นอน